کتابخانه الکترونیکی

اقدام به الکترونیکی کردن کتابخانه دانشگاه عالیفرد از بهمن ماه 1397 آغاز شد و با فعالیت مشترک و همکاری فناوری اطلاعات مرکز” و “کتابخانه مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، برای ورود اطلاعات جدید و همچنین جستجوی دانشجویان در منابع کتابخانه مرکزی دانشگاه آغاز به کار کرد. بدین ترتیب دانشجویان عزیز میتوانند از لینک زیر برای جستجوی کتاب مورد نظر استفاده نمایند و مراحل عضویت را پیش ببرند.