سرکار خانم فرزانه طاهری فر

دکتری مدیریت آموزش دانشگاه خوارزمی

مقالات

 • تاثیر آموزش از راه دور بر خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر گرفته از پایان نامه
 • تحلیل رگرسیون وندالیسم بر اساس مولفه های هوش فرهنگی: مورد مطالعه شهر کرج
 • رابطه بین هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران مدارس مقطع ابتدایی شهر ایلام
 • بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و استراتژی منابع انسانی کارکنان معاونت توسعه مدیدیت و منابع انسانی استان البرز
 • رابطه بین هوش سازمانی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
 • مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
 • بررسی تاثیر ارزش های کاری بر عملکرد سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران: مطالعه متغییر میانجی گرایش کارآفرینانه
 • مقایسه هوش اخلاقی، کمال گرایی و رضایت زناشویی در پدران داری دانش آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
 • فرهنگ کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • برنامه ریزی در آموزش عالی(مروری)
 • ترجمه فصل اول ( مدیریت منابع انسانی در آموزش، نوشته مرکر بارکر و برد)
 • ترجمه فصل ۳ (رهبری، مربیگری و پیروی. نوشته آنا برور)
 • طراحی مدل استراتژی یا هدف
 • تبیین عملکرد شغلی مدیران بر اساس هوش سازمانی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
 • بررسی نقش رفتار شهروند گروهی در اثربخشی مدارس ابتدایی دخترانه منطقه ۲ شهر تهران

 برگزاری سمینارهای

 • تئوری آموزش بزرگسالان
 • تاثیر شبکه های اینترنتی در آموزش
 • بررسی روش بحث و سخنرانی توسط معلم در آموزش
 • بررسی محیط های مجازی در آموزش
 • آموزش و یادگیری بزرگسالان
 • بررسی روش سلتا در آموزش زبان