• توسعه زیر ساختهای شبکه
 • ایجاد و مدیریت ایمیل دانشگاه
 • بازدید دوره ای از کلیه سیستمهای رایانه ای موجود در شبکه
 • پشتیبانی و بروز رسانی پایگاه اینترنتی شبکه
 • ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران
 • مدیریت و پشتیبانی از شبکه داخلی و ارتباط آن با شبکه خارجی
 • برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه
 • پشتیبانی و نگهداری شبکه wireless   و رفع عیب آن
 • تحلیل و بررسی انواع سطوح دسترسی کاربران
 • تخصیص انواع سطوح دسترسی کاربران ( اینترنت و اینترانت و پرینت )
 • تحلیل در راستای زیر ساختها و شبکه
 • ارائه سامانه ها جهت تسهیل در امور خدمات رسانی
 • حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها
 • نگهداری و مدیریت زیر ساخت شبکه
 • نگهداری و مدیریت Lan ، اینترنت، پست الکترونیک  دوربین  های مداربسته ، شبکه elastics تلفنهای تحت IP و وبسایت دانشگاه و  …..)