شرح وظایف پژوهش

مرکز علمی کاربردی عالیفرد (سن ایچ)

 • تهیه و تدوین اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقی در زمینه های علمی غذایی و شیرینی و شکلات و کلیه فعالیتهای مربوط به صنعت غذا.
 • برقراری و ارتباط با مراکز، سازمانها و مؤسسات پژوهشی وتحقیقی داخلی و خارجی بمنظور مبادله اطلاعات علمی بنیادی و کاربرد آن در مرکز آموزش
 • برگزاری استارتاپ، سمینارها و کنفرانسهای علمی تحقیقی بمنظور ارتقاء سطح دانش فنی و علمی ،کاربردی و آموزشی
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی و تحقیقی با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و نظارت در حسن اجرای آن جهت تولید علم
 • بررسی و ارزیابی عملکردها و فعالیتهای پژوهشی و تحقیقی مرکز (انجمن های علمی)
 • تشویق و ترغیب اساتید و کادر آموزشی مرکز به انجام امور تحقیقی و پژوهش
 • باز نگری و تهیه و تدوین رشته های جدید و نوین غذایی و نوشیدنی (کارشناسی ارشد)
 • تدوین تک پودمان های اجرایی در حوزه صنعت غذا ، شیرینی و شکلات و آشامیدنی ها و مواد افزودنی
 • برگزاری شورای پژوهش و پیگیری مصوبات آن
 • برگزاری و شرکت در نمایشگاه های پژوهشی و تخصصی دانشگاه جامع و صنعت غذایی کشور
 • راه اندازی نشریه تخصصی در حوزه صنعت غذایی ( علمی آموزشی یا علمی ترویجی )
 • تلاش و ترغیب اساتید در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی (مقاله علمی، پژوهشی علمی ترویجی، کنفرانسها، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنوارهای علمی، هنری، مسابقات بین المللی)