شرح وظایف واحد آموزش

 • بررسی مقررات و آیین نامه های آموزشی دانشگاه جامع و اجرای دقیق آن در مرکز آموزش
 • ارزشیابی واحدهای مختلف آموزش، دانشجویان، اساتید و کارشناسان آموزش مرکز
 • برنامه­ ریزی آموزشی بلند و میان مدت جهت آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز
 • انجام بررسی­ های لازم در زمینه تغییر، توسعه، ادغام و حذف دوره ­ها، رشته ­ها و برنامه­ های   درسی و ارائه گزارشات لازم به شورای آموزش
 • بررسی و ارائه گزارش­های دوره­ای از نحوه عملکرد و اجرای برنامه­ های درسی، آموزشی وگروه های آموزشی .
 • همکاری با مراکز آموزشی، اساتید ، مربیان آموزش داخلی و خارجی بمنظور ارتقاء سطح علمی و فنی دانشجویان با استفاده از ظرفیت های مراکز دانشگاهی
 • اجرای مصوبات شورای آموزشی مرکز در زمینه آموزش
 • تهیه و تدوین برنامه کارآموزی علمی و عملی دانشجویان
 • تهیه و تدوین لیست حق­ التدریس اساتید
 • انجام کلیه امور مربوط به برگزاری ورودی های جدید ، ثبت نام، صدور کارت دانشجویی و امتحانات دانشجویان با همکاری گروه­های آموزشی
 • تهیه و تدوین و اجرای ضوابط و مقررات انضباطی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به صدور ریزنمرات، گواهینامه­ های موقت، معرفی­نامه­ های آموزشی مورد نیاز، تأییدیه تحصیلی و دانشنامه­ های دانش آموختگان.
 • ثبت و کنترل واحدهای درسی دانشجویان و نگهداری پرونده­ های تحصیلی آن­ها
 • هدایت و راهنمایی مشاوره­ای دانشجویان در انتخاب سیلابس­ ها و واحدهای درسی با همکاری گروه های آموزشی
 • نظارت بر برنامه ریزی و برگزاری امتحانات دروس معرفی به استاد