رشته های تحصیلی

مقطع کاردانی

 1. کاردانی حرفه ای تبلیغات
 2. کاردانی حرفه ای بازاریابی
 3. کاردانی حرفه ای حسابرسی
 4. کاردانی حرفه ای طراحی گرافیک
 5. کاردانی حرفه ای بازرگانی- انبارداری
 6. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 7. کاردانی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
 8. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسی
 9. کاردانی حرفه ای مدیریت- لجستیک و زنجیره تامین
 10. کاردانی فنی تکنیک های فروش
 11. کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
 12. کاردانی فنی تولید محتوای دیجیتال
 13. کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 14. کاردانی فنی کنترل کیفیت مواد غذایی
 15. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی- غذایی
 16. کاردانی فنی نرم افزار- برنامه سازی کامپیوتری
 17. کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده

مقطع کارشناسی

 1. کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 2. کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی
 3. کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
 4. کارشناسی حرفه ای ایمنی سالمت و محیط زیست(HSE)
 5. کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک و زنجیره تامین-گرایش بازرگانی
 6. مهندسی فناوری تولید و مدیریت محتوا
 7. مهندسی فناوری اطلاعات- فناوری اطلاعات
 8. مهندسی فناوری صنایع غذایی-صنعت شیرینی و شکلات
 9. مهندسی فناوری صنایع بسته بندی – محصولات کشاورزی