دوره آموزشی مقدماتی زبان فرانسه

مرکز آموزش علمی کاربردی عالیفرد (سن ایچ) برگزار می کند:

دوره رایگان

زمان برگزاری برای کلیه دانشجویان : یکشنبه : 17 دی ماه 1402 ازساعت : 15:00لغایت 18:00

ظرفیت ثبت نام : محدود

برگزاری دوره بصورت حضوری (به مدت 20 هفته و هر هفته 3 ساعت )

صدور گواهی مدرک پایان دوره (در صورت درخواست دانشجو با پرداخت 200 هزار تومان )

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام باشماره تلفن 02644228160 داخلی 109 تماس حاصل فرمایید.