وظایف و اختیارات مشاور رئیس و مسئول حراست

 ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام مرکز آموزش

 اجرایی دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن

 اشرافیت کامل بر رویدادها و وقایع جاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در مرکز آموزش

 مسئول هماهنگی دفاع و کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مرکز آموزش

 حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشـش بـه منظـور جلـوگیری از هرگونـه تهدیـد و خطرات

احتمالی  ابلاغ دستورات حراستی به معاونت ها و مدیریت های مرکز آموزش

 تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن

تعیین صلاحیت کلیه پرسنل و اساتید و تشکیل پرونده صلاحیت عمومی آنها

پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش

  نظارت دقیق بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک در کلیه بخش های مرکز

ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد

شرکت در کلیه جلسات شورای های مرکز به عنوان عضو اصلی

طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش مرکز با هماهنگی مراجع ذی ربط

حفاظت از کلیه اموال، تاسیسات و ساختمانها با تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت دقیق بـر اجـرای

 آنهـا

کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در محیط مرکز براساس ضوابط مربوط

صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل جهت پرسنل و اساتید  و دانشجویان

ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده

 نظارت و اشرافیت کامل بر کلیه فعالیت های جانبی و کمک آموزشی مرکز اعم از اردوها، همایشات، فعالیت های انجمن های  علمی، فرهنگی، مسابقه، نشریات، کتابخانه، بوفه و

   نظارت بر پوشش و ضوابط دانشجویی طبق آیین نامه شواری انقلاب فرهنگی     نظارت فعال بر امور ثبت نام دانشجویان جدید الورود

  نظارت دقیق و کامل بر نحوه تکثیر سوالات،ایجاد مخزن و برگزاری کلیه امتحانات

 نظارت دقیق برکلیه جلسات و نشریات دانشجویان و کارکنان و اساتید مرکز

  تامین و برقراری انتظامات ورودی و داخلی مرکز و گزارش حوادث به مقامات مسئول در زمان مقتضی

  تهیه گزارشات حراستی و محرمانه مورد نیاز مسئولین ذیربط

  انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده  طبق دستورالعمل های ابلاغی